Våra projekt

Järnvägsbarn i Indien. Foto: David Gelinder

I vårt internationella arbete verkar vi tillsammans med våra samarbetspartners i ett stort antal projekt. Projekten är indelade i olika fokusområden: barns rättigheter, hållbar försörjning och mot människohandel. Upptäck vad vi tillsammans gör i de olika fokusområdena!