Arbete mot människohandel i Spanien

Ca 300 000–400 000 personer befinner sig i prostitution i Spanien. Majoriteten arbetar under slavliknande förhållanden och man räknar med att ca 90 % är utsatta för människohandel. I det här projektet arbetar vi tillsammans med organisationen Silla Vacia på tre plan: vi har ett team betjänar kvinnorna på gatan och ett team jobbar med information mot skolor, och så arbetar vi politiskt för att verka för bättre lagar på området. Huvuduppgiften är att möta kvinnorna på gatan, då vi bygger relationer och delar evangeliet med dem. Vi har kontakt med andra organisationer som har resurser till skyddat boende med rehabilitering och arbetsträning.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi jobbar med personlig kontakt med kvinnor i två distrikt i utkanten av Valencia. Nu är vi kända och uppskattade med många fina relationer. De kvinnor vi når är främst från Nigeria, Rumänien, Sydamerika och några få från andra länder. På sommaren delar vi ut kall dryck och på vinter delar vi ut varmchoklad. Genom att vi lär känna kvinnorna efter ett tag så kan vi ofta dela evangeliet och ibland be tillsammans. Under åren har vi fått hjälpa flera till skyddat boende med hjälp till rehabilitering. Silla Vacia jobbar även mot kyrkor och skolor för att medvetandegöra om problemet med människohandel och prostitution. Tillsammans med andra organisationer verkar vi för en lagändring i Spanien mer lik den scandinaviska modellen där det är förbjudet att köpa sexuella tjänster.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill gärna växa i kompetens i hur man möter kvinnor i dessa extrema situationer som de befinner sig i. Vi vill fortsätta att nå fler kvinnor och vi ber och söker Gud om det finns fler sätt att nå fram. Vi har på senare tid besökt organisationer som jobbar med att skapa tillfällen till stabila jobb för kvinnor som blivit utnyttjade inom människohandel. Vi vill fortsätta att göra studiebesök på fler platser och fördjupa vårt samarbete med Amar Dragoste som har många års erfarenhet av att jobba i Spanien. Genom att samarbeta kan vi få mer kompetens och tillsammans avgöra vad som vi kan göra i Valencia på rehabiliteringssidan och hur vi kan i samarbete med sociala myndigheter och lokala företagare hjälpa kvinnor till långsiktigt hållbara anställningar.

Vittnesbörd från en kvinna i projektet

”Hej, jag heter Sofia* och jag är från Rumänien. När jag var 12 sålde min familj mig till en man. Jag skulle arbeta och skicka hem pengar till min familj. Efter några år blev jag förd till Spanien. Under ca 10 år tvingades jag sälja min kropp. Jag hölls instängd i ett litet rum och var bara tillåten att lämna rummet när det var dags att jobba på gatan. Under några av mina pass kom jag i kontakt med några kristna från Silla Vacia. De delade ut dricka och gav oss ibland någon present. Teamet ordnade så att jag kunde fly och bo på ett skyddat boende. Nu bor jag här och går i terapi och har fått medicin för mina humörsvängningar. Jag är tacksam till Gud och har döpt mig och fått några vänner i församlingen.”

*Sofia heter egentligen något annat.

Insamlingsnummer 49532 · Ge för livet 69532

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.