Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

I Bangladesh arbetar vi tillsammans med vår partner World Concern Bangladesh för att förhindra att barn gifts bort.

I Asien hindras många barn från att växa upp under tryggaförhållanden. Barnaga är vanligt och barn riskerar att giftasbort eller användas som arbetskraft. Fattigdom är enunderliggande orsak men också okunskap om att barnfaktiskt har rättigheter.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vi i EFK arbetar därför med att stärka barns rättighetergenom att stötta barnen och skapa möjligheter församverkan för barnens bästa på olika samhällsnivåer:familjen, skolan, kyrkan och olika myndigheter.

Berättelse från projeketet

I våra projekt ingår det att ge kunskap om barns rättigheter. Det kan vara i klassrummen eller i olika barn och ungdomsgrupper. I våras hölls en workshop i Indien om barns rättigheter för en grupp elever. Under träningen gick läraren igenom fyra grundläggande rättigheter som barn har. Den här gruppen elever fick en större förståelse av sina rättigheter och vilken betydelse det kan ha för just dem.
Eleverna ställde många frågor till läraren.

Ett par frågor var: om de inte skulle få gå i skolan, vad skulle hända med dem då? Och vad är mening med utveckling? På samma träff pratade de också om behov: vad behöver vi för att överleva?

Förslag på behov som kom upp var en trygg plats att växa upp på, mat och ett hem att bo i, en god hälsa och att få gå i skolan. Efter träningen sa eleverna att den kunskap de fått med sig om barns rättigheter är att alla barn ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Och att vuxna är dem som har ansvar att se till att varje barn får det.

Vi vill tillsammans med våra partnerorganisationer och de lokala kyrkorna vara en röst i samhället för barnens bästa. För rättvisans och kärlekens skull.

Nepal: Utbildningen gav Sarus liv en ny vändning

I Nepal bor Saru, 22 år gammal. Hon gifte sig tidigt, fick två söner och levde ett bra liv. Men allt ändrades snabbt för henne när hennes man skiljde sig, gifte om sig och helt ignorerade Saru och deras söner. "Jag var så deprimerad och ledsen över min framtid", berättar Saru. Men en möjlighet kom när vår lokala partner gav henne och 22 andra i hennes by en grundläggande skräddarutbildning och ett litet startkapital att köpa material. "Mitt liv tog en ny vändning efter den
träningen", berättar Saru. "Jag lärde mig inte bara mer om skrädderi, utan jag fick tillräckligt med självförtroende för att starta mitt eget företag. Jag kommer att fortsätta driva min verksamhet och göra mitt liv så bra som möjligt."

Afghanistan: Nu får Ranjeet det stöd han har rätt till

Ranjeet är en kille som har en funktionsvariation. Han kan inte gå eller äta och han behöver mycket stöd från andra. Hans far arbetar och får en inkomst som gör att de kan överleva. Genom vår partners
arbete får både Ranieet och hans far veta att det finns ett statligt system för de som har en funktionsvariation. Vad de behöver göra är att samla in dokument och registrera in detta till staten. Nu har Ranieet kunnat få stöd och hjälp med det han behöver i sitt dagliga liv, något som han tidigare saknade. Vår partners arbete att informera kom att bli till stor hjälp för Ranieet där hans behov tillgodosedda utifrån det han har rätt till.

Bangladesh: Skyddsnät räddar barn från att giftas bort

”Av 18 flickor som gick i årskurs nio, återvände bara sex när skolorna öppnade igen efter pandemin.” Orden kommer från en rektor i närheten av en av de byar vi arbetar. 12 flickor i 15-årsåldern hade alltså blivit bortgifta och eftersom skolan hade varit stängd hade de normala skyddsmekanismerna inte fungerat optimalt. För att en by ska vara säker för barn - eller i största allmänhet, för den delen, gäller det att alla gör sin del, några som hjälper barn att lyckas i skolan, några som utbildar religiösa ledare barns rättigheter, någon som bjuder in myndighetspersoner till träningarna, några som deltar i de barnskyddskommittéer som samlas regelbundet för att ta emot fall med misstänkta fall av barnäktenskap eller barnarbete. De samlade insatserna bildar ett slags skyddsnät för barn.

Insamlingsnummer 47050 · Barnhjälpen 57050 · Ge för livet 67050

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.