Kunskap hjälper människor att utveckla byar

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder där mer än 40 % av befolkningen lever under gränsen för extrem fattigdom. År 2021 präglades av krig och konflikt vilket också påverkade livet i byar där EFK tillsammans med vår samarbetspartner bedriver byutvecklingsprojekt. Projektet arbetar för att inkludera alla familjer i byarna, ge förutsättningar för försörjning och medverka till skillnad i hälsa och livskvalité. Genom att utbilda lärare, skapa självhjälpsgrupper och samarbeta med byråd och lokala myndigheter skapas delaktighet och kunskapen bidrar till bestående förändring.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet

Det senaste året har färgats av konflikter och krig vilket gjort att arbetat inte har kunnat utvecklas som vi hade planerat, men trots detta har vår lokala partner fortsatt att utveckla nya jordbruksmetoder,
grödor och grönsaksodlingar, och förebygga mödra- och barnhälsovård (BLISS-kurser). Utbildningen av lärare, stödet och mobiliseringen av självhjälpsgrupper samt samarbetat med byråd och lokala myndigheter skapar delaktighet och bidrar med kunskap för bestånden förändringar.

Under året har följande genomförts:

  • 33 BLISS-kurser för 376 män, 35 kurser för 414 kvinnor.
  • Utvecklat småskaliga köksträdgårdar för 114 kvinnor och 17 män.
  • Byggt 33 latriner för 47 familjer.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fokusera mer på klimat- och miljöfrågorna för att skapa en långsiktig förändring. Andra viktiga aspekter är delaktighet i byarna så att alla får sin röst hörd och inkomstmöjligheter. Män och kvinnor får lära sig olika bristyrken. Kvinnor får möjlighet att lära sig läsa och skriva vilket höjer deras självkänsla och hjälper hela familjer till ett bättre liv.

Vi vill också arbeta vidare med att få fram rent vatten, näringsrik mat och undervisa om trygga förlossningar och förebyggande hälsovård. Vi vill ge människor redskap att själva förbättra sin livssituation så att de går en ljusare och bättre framtid till mötes. Målet är att sprida kunskapen till fler byar i området.

För mer information om BLISS så mejla Maria Finnevidsson via e-postadressen nedan, så får du filmen Lifes first cry som skildrar hur detta arbete räddar liv.

BLISS-kursen räddade barnet i tid

”Min syster förlorade två av sina barn under graviditeten för att det var så många saker vi inte visste. När hon blev gravid igen fick vi möjlighet att gå en BLISS-kurs tillsammans. Det lärde oss att se signaler om något var fel, och det var just det som räddade hennes barn. Vi såg varningssignalerna och åkte direkt till mödravårdscentral där min syster fick hjälp. Hon fick sedan fortsatta att gå på regelbundna kontroller under graviditeten. Nu har min syster fött sitt första barn som är friskt och vid god hälsa. Det tack vare all hjälp och stöd från BLISS-teamet och hälsokliniken.”

Insamlingsnummer 48332 · Ge för livet 68332

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Ge för livet

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Swish: 900 55 88
Bankgiro: 900-55 88

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen