Ge barn rätt till skolgång

48250 Ge barn rätt till skolgång - studerar

För minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand ger elevhemmet i Phrao en möjlighet för barnen att studera eftersom bergsbyarna ligger otillgängligt och saknar skolor.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Utan elevhemmet hade detta varit omöjligt eftersom föräldrarna är fattiga och barnen ofta måste jobba för att bidra till familjens försörjning. Samtidigt är familjen och det sociala nätverket det viktigaste för barnen. Vi i EFK arbetar därför, tillsammans med vår thailändska partner TLF, för att stärka familjerna och deras möjligheter att vara självförsörjande, stolta över sitt ursprung och förstå vikten av utbildning.

Berättelse från projetet

Under första halvåret 2023 har arbetet med elevhemmet fortsatt. Det är nu 22 pojkar och 14 flickor så sammanlagt 36 barn som genom detta kan gå i skolan. De yngsta går på förskola och de äldsta på gymnasiet. Fyra av dem har nu börjat det som motsvarar högstadiet och tre tog nyligen examen från grundskolan.

Vid elevhemmet håller barnen och personalen också på med odling. De har planterat fruktträd och grönsaker och i grönsakslandet framför pojkarnas hus är det alldeles fullt av grönsaker, något de sedan kan äta. Tanken med att odla frukt och grönsaker är bland annat att de ska bli mer självförsörjande på det, men det handlar också om att barnen ska förstå vikten av att ha ett jordbruk. Barnen har lärt sig att odla och att ta hand om grönsakerna och även hur man sköter komposten. Det här är något som barnen tycker om att göra efter skolan eller på helgen. Det finns också fisk och grisar på elevhemmet som barnen hjälper till att ta hand om.

Vi vill, tillsammans med Thai Lahu Foundation (TLF), fortsätta att arbeta med hela familjen, där föräldrautbildning, utbildning om barns rättigheter och självförsörjning ingår. Som minoritet i Thailand diskrimineras Lahu, men genom att få större kunskap växer självkänslan och de kan själva börja hävda sina rättigheter.

Insamlingsnummer 48250 · Ge för livet 68250 · Barnhjälpen 58250

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Missionär
070-520 82 80

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.