Korttidsboende för järnvägsbarn

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, hamnat där genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner driver, medan man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet sker dock i förebyggande syfte. Man erbjuder bland annat undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Under pandemin har barnen blivit extra utsatta och har fått extra stöd.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Skolorna har varit stängda större delen av våren på grund av pandemin. Fattiga familjer nära järnvägen har varit extra sårbara. Många har förlorat sina jobb och man har haft brist på mat och hälsovård. Barnen har drabbats hårt, där våld i hemmet, barnäktenskap och människohandeln har ökat. I projektet har man jobbat aktivt med påverkansarbete mot myndigheter och vidtagit vissa åtgärder mot våld och övergrepp. Detta har ökat medvetenheten om barns behov och vikten av visad omsorg. Organisationen har arbetat med barns behov av säkerhet, traumavård och rådgivning via nätet. Matleveranser har gjorts till familjer i samverkan med kyrkor. Vår partner har även arbetat förebyggande för barns rättigheter. Genom online-rådgivningen har de kunnat bygga relationer, möta människors behov och visa på Guds kärlek.

Vad vill vi göra mer?

Glädjande ser vi hur organisationens målmedvetna upplysningsarbete om barns rättigheter börjar ge resultat. ASSI fortsätter att utbilda volontärer och skolpersonal i barns rättigheter och föräldrakunskap, vilket sedan förs vidare i skolor och sociala verksamhet. Under året har vår partner certifierats för att arbeta med Mission Shakti, som är en kampanj för att motverka och förebygga våld mot kvinnor och barn. Detta arbete kommer att utvecklas med många aktiviteter under 2021. Organisationen har ett samarbete med socialen och polisen vilket har gett resultat vid omhändertagande och återförening av barn. Men attitydförändring tar tid och strukturer och normer sitter djupt så upplysningsarbetet och det förebyggande arbetet fortsätter! Det är särskilt viktigt att stärka familjerna så att de kan ge den trygghet och den omsorg barnen behöver.

Korttidsboendet blev Anmols räddning

Anmol var bara tre år när han kom till korttidsboendet i Varanasi efter att man hittat honom på järnvägsstationen helt ensam. Han var otröstlig i början när han kom till centret och längtade efter sina
föräldrar. Det har krävts mycket kärlek och omsorg från personalens sida men gradvis har Anmol börjat känna trygghet. Samtidigt har man sökt efter hans föräldrar i samarbete med polis och myndigheter men utan att lyckas. Anmol har nu lämnat korttidsboendet och bor sedan februari 2020 med sin fosterfamilj som hjälper honom att känna tillit och glädje igen. Han älskar sin förskola som nu är stängd på grund av covid-19, och längtar tills den öppnar igen!

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47337 · Ge för livet 67337 · Barnhjälpen 57337

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.