Historia

2010 byttes namnet Bröd till Bröder till Ge för livet. Bröd till bröder växte fram 1967 ur ett lokalt initiativ i Aneby, under namnet ”Aneby hjälper i Indien”. Många i samhället kände ett engagemang för konkreta hjälpinsatser i Indien. Det som tände folket i Aneby var när baptistförsamlingen på orten presenterade ett tydligt behov av en sjukvårdsinsats i en by på Gangesslätten.

Församlingen skickade ut sparbössor och information till alla hushåll i samhället och vädjade till hela bygden att vara med och bygga upp en klinik i Indien. Sparbössorna erbjöd man sig att hämta genom en dörrknackningskampanj några veckor senare.

Gensvaret blev överväldigande, och det dröjde bara något år innan Anebyborna i lokalpressen kunde se bilder från den nyinvigda tbc-kliniken i Barhalganj. Aktionen hade gett en ny närhet – en närhet mellan Aneby och Barhalganj. Det närheten förpliktade och det var naturligt att gå vidare i årliga kampanjer för drift och utveckling av sjukvårdsinsatsen på Gangesslätten.

1970 gjordes det första försöket att tillämpa erfarenheterna från ”Aneby hjälper i Indien”- kampanjen i en samordnad aktion på flera orter. Det var Kronobergsmissionen, dåvarande Örebromissionens provinsmission i Småland-Blekinge, som organiserade kampanjen och lanserade namnet ”Bröd till bröder”. Ett 20-tal församlingar ställde upp och nådde ett sammanlagt insamlingsresultat på 150000 kr netto till missionens sociala arbete.

Erfarenheterna gjorde det naturligt att ta upp diskussion om en ny kampanj och nästa Bröd till bröder-kampanj genomfördes hösten 1971. Sedan dess har det varit något av en självklarhet att ”Bröd till bröder-kampanjen” återkommer varje höst.

1974 togs nästa betydelsefulla steg. Då erbjöds alla församlingar som samarbetade med Örebromissionen, att delta i en kampanj på hösten med samma upplägg och inriktning som kampanjen i Småland-Blekinge. Nära 120 församlingar i hela landet deltog det första året och samlade in cirka 1,8 miljoner kronor. Grundidéerna och tillvägagångssättet var fortfarande desamma, med en stark lokal anknytning av insamlingsändamål och en allt starkare betoning av de personliga kontakterna i samband med insamlandet.

1976 ändrades underrubriken för verksamheten från ”Örebromissionens u-hjälp” ersattes av ”U-hjälp i missionens regi”. Anledningen var främst att en grupp församlingar från Svenska Baptistsamfundet och Helgelseförbundet och även några enstaka församlingar från andra samfund nu deltog i kampanjen och i regel samlade in Bröd till bröder-medel till projekt i anslutning till respektive samfunds yttre mission.

Denna utveckling gjorde det naturligt att Bröd till bröder-kampanjen 1977 samarrangerades av Örebromissionen och Svenska Baptistsamfundet. I kampanjen 1977 samlade ca 300 församlingar in drygt 3.850.000 kr till projekt i sjutton olika länder. Inför 1978 vidgades medarbetarskapet ytterligare, då även Helgelseförbundet blev medarrangör.

Idag har folkrörelsen Bröd till bröder fått nya kläder genom namnbytet till Ge för Livet. Insamlingsaktiviteterna känns igen bl a med sparbössor, dock i mindre omfattning. En spännande mångfald av kreativa insamlingsidéer utvecklas i lokala initiativ. Av större omfattning är utvecklingen av secondhand-försäljning.

Secondhand-verksamheten inom Evangeliska Frikyrkan startade med Saronkyrkan i Göteborg. Saron Secondhand startade 1982 i lokaler i anslutning till kyrkan. Verksamheten har därefter under många år gett och ger ett betydande tillskott till Ge för Livet och Evangeliska Frikyrkans internationella arbete.

I början av 90-talet utvecklades secondhand-verksamheten under namnet Bra & Begagnat. Bröd till bröder startade Bra & Begagnat-butiker i Örebro, Norrköping och senare i Huskvarna. Länk till annan webbplats. Samtidigt öppnades secondhandbutiker på flera platser genom lokala församlingars initiativ. Dessa butiker kan ha flera lokalförsamlingar i samverkan och skänker sitt överskott till bland annat projekt inom Ge för Livet.

- Anders Holmefur, tidigare ansvarig för Ge för livet.