Vad tror EFK?

Alla församlingar som tillhör Evangeliska Frikyrkan vill ha Jesus i centrum.

Det finns många kyrkor och tolkningar. EFK finns i den protestantiska och baptistiska traditionen. Vi tror på Jesus som i ord och handling förkunnade de goda nyheterna och att han är den enda vägen till slutgiltig försoning, befrielse, helande och upprättelse.

Församlingarna inom EFK tror att Gud vill och kan förvandla människors liv, men även att vi kan vara med och påverka samhällen och världen. Vi vill följa Guds son Jesus Kristus och tror att han leder oss genom sitt ord, Bibeln, den kristna traditionen och livet i församlingarna. Som kristna vill vi försöka leva så likt Jesus som möjligt och finnas till för människor. Genom att lyssna, be och dela våra liv och erfarenheter kunna hjälpa och stötta varandra genom livet.

Vi tror på Bibeln som Guds ord och det är grunden i vår tro. Vi är baptister, vilket betyder att vi praktiserar så kallade troendedop. Det innebär även att vi betonar att varje människa behöver ta ett eget beslut om man vill tro eller inte. Bestämmer man sig för att tro på Jesus uppmuntrar vi till att låta döpa sig. Genom dopet får en människa del i den försoning som Jesus gett genom sin död på korset.

EFK är en del av den kristna kyrkans mångfald och vi utrycker vår samhörighet med den världsvida kyrkan såväl som med den kristna kyrkan i Sverige.

I EFKs Tro och självförståelse Pdf, 1.1 MB. utrycks tydligare hur EFK tolkar ”den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Jud v 3). Vad som kännetecknar EFK som trossamfund och vilka grundläggande värden vi vill verka för i dagens värld.