Redskap och resurser

Sverigeprogrammet jobbar med att stödja församlingar i deras viktiga arbete lokalt. Vi har därför samlat ihop ett antal resurser och redskap vi tror kan vara till hjälp för er.

Sverigeprogrammet EFK organidsation

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingsplanteringar ska bli verklighet i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär

0738-68 18 29

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen