Swedbank Humanfond

– för dig som vill spara med både hjärna och hjärta.

Genom att spara i Swedbank Humanfond kan du vara med och bidra till Evangeliska Frikyrkans arbete. Läs mer på Swedbanks hemsida. Vi vill påminna om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Genom att spara i Swedbank Humanfond kan du vara med och bidra till Evangeliska Frikyrkans arbete.

Genom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparande, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Evangeliska Frikyrkan får två procent av ditt sparkapital varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

2022 tilldelades Evangeliska Frikyrkan 685 928 kronor från Humanfonden.

Ett stort tack till dig som sparar i Humanfonden!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.