Ett arbete i fyra fokusområden

Förskolebarn i Vilankulo, Moçambique, tar examen. Foto: Marian Hautamäki

Foto: Marian Hautamäki

I vårt internationella arbete verkar vi tillsammans med våra samarbetspartners inom fyra fokusområden: Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och Mot människohandel. Upptäck vad vi tillsammans gör i de olika fokusområdena!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen