Klagomål och visselblåsning

Ibland misslyckas vi med att leva upp till människors förväntningar, men när något blivit fel strävar vi på EFK efter att åtgärda brister och lära oss av misstag. Om du har ett klagomål är du välkommen att höra av dig till oss, genom nedanstående kontaktvägar. Det går bra att vara anonym, men om du önskar återkoppling behöver vi få dina kontaktuppgifter.

Klagomål på församlingar eller församlingsanställda med flera

EFKs församlingar är självständiga, så om ditt klagomål gäller något som hänt i en enskild EFK- församling ska du i första hand vända dig direkt till församlingen. Lista över EFKs församlingar och kontaktuppgifter.

Om du vill vända dig till någon utanför den aktuella församlingen, till exempel om du blivit utsatt för övergrepp i ett lokalt församlingssammanhang eller ser osunt ledarskap, kan du kontakta Anna-Lena Thoursie eller Markus Sand i EFKs förtroenderåd, som arbetar under sekretess:

Mejla Anna-Lena Thoursie.
Mejla Markus Sand.

Om ditt klagomål gäller en annan del av EFK-familjen (till exempel en av våra skolor) ska du även då vända dig i första hand till dem. Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du få hjälp av EFKs reception, via Info-mejlen eller telefon 019-167600.

KIagomål på EFKs organisation, dess anställda och förtroendevalda

Om du har allmänna synpunkter på EFKs verksamhet är du välkommen att kontakta EFKs missionsdirektorer eller den chef som ansvarar för den aktuella verksamheten. Kontakta EFK.

Om ditt ärende gäller misstänkta oegentligheter inom någon del av EFKs organisation, av någon anställd, praktikant, volontär eller förtroendevald knuten till EFKs organisation, eller hos någon av de internationella partners som EFK har samarbetsavtal med, kan du lämna in ett formellt klagomål genom formuläret nedan, eller via mejl till vår klagomål-mejl. Det kan gälla om du har konkreta misstankar om ekonomiska oegentligheter eller korruption eller om någon bryter mot de värderingar och policyer som ska genomsyra och styra EFKs verksamhet. Se aktuella styrdokument för EFK.

Om du representerar en partnerorganisation kan ett klagomål också gälla om du anser att EFK bryter mot ingångna avtal och överenskommelser.

Klagomål som lämnas in genom nedanstående formulär tas emot av tjänstgörande kommunikationschef och hanteras sedan enligt EFK rutiner för klagomålshantering. Du har möjlighet att lämna in ditt klagomål anonymt, men om du önskar återkoppling behöver du ange dina kontaktuppgifter. Dessa behandlas konfidentiellt och lämnas inte vidare till någon utan ditt medgivande.

Om du inte vill lämna ett skriftligt klagomål utan enbart muntligt så kan du ringa EFK på telefon 019-167600. Be då att få tala med kommunikationschefen och nämn att det gäller ett formellt klagomål.

Formulär för att lämna in klagomål


Inkludera så många detaljer som möjligt i den mån du har information, till exempel plats och datum/period för det inträffade, del av organisationen, inblandade personer, eventuella penningtransaktioner, eventuella bakomliggande orsaker samt vilka konsekvenser det inträffade har fått. Kan andra personer styrka det inträffade? Har du haft kontakt med någon annan i ärendet?


Beskriv dina förväntningar på den här anmälan. Har du förslag på utredningsåtgärder?Visselblåsning

Om du själv är EFK-anställd eller övrig arbetsutförare för EFK (till exempel arbetssökande, förtroendevald, praktikant eller volontär, bemanningspersonal, egenföretagare, konsult) har du ett särskilt skydd enligt Visselblåsarlagen. Den gäller om du vill rapportera allvarliga missförhållanden i verksamheten eller oegentligheter utförda av person i ledande ställning. Missförhållandet ska vara av allmänintresse. Mer detaljer om Visselblåsarlagen kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i första hand i formuläret nedan. Det går också bra att mejla till visselblasning-mejlen. Om du hellre vill rapportera muntligt kan du vända dig till din chef eller till HR-ansvarig.


Inkludera så många detaljer som möjligt i den mån du har information, till exempel plats och datum/period för det inträffade, del av organisationen, inblandade personer, eventuella penningtransaktioner, eventuella bakomliggande orsaker samt vilka konsekvenser det inträffade har fått. Kan andra personer styrka det inträffade? Har du haft kontakt med någon annan i ärendet?


Beskriv dina förväntningar på den här anmälan. Har du förslag på utredningsåtgärder?