Hållbart skogsbruk bland minoritetsfolk

Minoritetsfolk i bergsbyar i norra Thailand erfar att det numera kommer mindre regn under regnperioden och torkperioderna är längre. Folken kan inte längre använda den kunskap som funnits genom generationer för att hämta mat från skogen utan måste i stället handla på marknaden trots att de egentligen inte har råd. Deras försök att odla på bergssluttningarna har inte gett resultat utan har i stället utarmat jorden. Tillsammans med UHDF, en lokal partner i Thailand, påbörjar EFK ett arbete för att människor ska få kunskap och stöd att bedriva hållbart skogsjordbruk som ger mat och samtidigt bevarar jorden.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet påbörjas under 2022 och kommer att inledas med att ge träning till jordbrukare i byn när det gäller skogsjordbruk och köksträdgårdar. Människorna i byn kommer ursprungligen från grannländerna. Trots att de nu har bott på samma plats under längre tid har de sällan fått laglig rätt till landet. När klimatförändringarna försvårar odlingen och marken dessutom utarmas på grund av sättet de brukar marken vill de unga flytta till nya områden eller in till städerna. På sikt försvårar det här möjligheten till landrättigheter, försörjning och risken för människohandel ökar. Projektet syftar till att ge en hållbar försörjning genom gott förvaltarskap under pågående klimatförändringar.

Vad vill vi göra mer?

  • Ge människor kunskap att bevara jorden och att på ett hållbart sätt kunna bedriva skogsjordbruk trots klimatförändringar.
  • Stötta jordbrukare med plantor så att de kan plantera träd och på så sätt kan sprida kunskapen genom att visa för andra hur det går till och vilken nytta det ger.
  • Ge människor möjligheter att ha en köksträdgård med kompostering och vattenförsörjning, så att de kan odla frukt och grönsaker.
  • Stärka samarbetet mellan människor så att de har en grupp som utvecklar skogsjordbruket och som även har kontakt med lokala myndigheter för att dessa ska stötta dem.

Jamlong berättar

Jamlong, ledaren för EFK:s partnerorganisation, berättar:

Thailands olika minoriteter har många gånger rättigheter enligt lag, men har ofta svårigheter att kunna tillgodogöra dem. Ett problem i byn där EFK ska arbeta är att människorna inte har landrättigheter till
den mark de brukar. Vi kommer att arbeta tillsammans med kyrkan i byn för att sprida kunskap och förståelse för hur byn tillsammans kan arbeta för att påverka myndigheterna så att människorna kan bruka jorden.

Insamlingsnummer 48242 · Ge för livet 68242

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.