Varva för världen

Foto: Peter Samuelsson

Under 2015 utvecklades ett nytt insamlingsinitiativ kallat Varva för världen. Det är ett motionslopp och folkfest där alla är med och samlar in pengar – oavsett om man går med stavar eller springer snabbt. Anordna gärna ett Varva för världen-lopp med er församling i ert bostadsområde eller stad. Ta chansen att samla in pengar till behövande och samtidigt bygga relationer med samhället där er församling finns!

Välkomna att kontakta oss om ni vill genomföra ett arrangemang!

Mejl: info@efk.se
Telefon: 019-16 76 00

Bilder från Varva för världen-loppet på Torpkonferensen 2022

Foto: Emmanuel Ingelsten

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig om du har frågor eller en insamling på gång!

Hans Lindstrand
Insamling/Ge för livet och Ansvarig för kapitalförvaltning pensioner 50 %

070-524 38 75

Mejla mig!