Nyheter

 • 20 september | EFK upphandlar nytt värmesystem på Torp/Götabro

  Evangeliska Frikyrkan (EFK) upphandlar nu nytt värmesystem för fastigheter på Torp/Götabro. Det rör sig om en anläggning på drygt 5000 kvm fördelat på flera fastigheter. Systemet ska vara klimatsmart och kostnadseffektivt.

  Läs mer

 • 29 augusti | Information till EFKs församlingar med anledning av den höjda terrorhotnivån i Sverige

  17 augusti meddelade Säkerhetspolisen att man höjer terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Det är en långsiktig bedömning gjord utifrån underrättelseinformation. Markus Sand i EFKs Sverigeprogram deltog 22 augusti i ett möte med den krissamverkansgrupp som Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) kallar trossamfunden till.

  Läs mer

 • 28 juni | Öppettider på EFKs Sverigekontor under sommaren

  Nu är det sommar för EFKs reception på Sverigekontoret som från och med måndag 3 juli, börjar med sina sommartider: Vecka 27 (3-9 juli): öppet måndag till fredag kl 9-12 Vecka 28 och 29 (10-23 juli): stängt alla dagar Vecka 30-32 (24 juli-13 augusti): öppet måndag till fredag kl 9-12

  Läs mer

 • 26 juni | Det blir ett nytt event för unga

  2024 kommer vi som rörelse att arrangera en helt ny ungdomsfestival för ungdomar mellan 16 och 20 år. Festivalen kommer att hållas Allhelgona-helgen på Subtopia i Stockholm.

  Läs mer

 • 26 juni | “En enad kyrka för en helad stad”

  Festivalområdet i Frihamnen är fullt. Hela Göteborg har samlats för att fira staden som fyller 400 år, eller 402 för att vara exakt. Jubileet har skjutits upp på grund av pandemin, men äntligen är den efterlängtade folkfesten här. Solen gassar, människor är glada och på den stora tältscenen sjunger man om Jesus.

  Läs mer

 • 26 juni | Nytt sommarnummer av EFKs tidning Direkt: Tema "Det finns frihet!"

  Nu har ett härligt sommarnummer av EFKs tidning Direkt landat i brevlådorna. Temat är "Det finns frihet!" och tillsammans utforskar vi vad det betyder för oss idag.

  Läs mer

 • 15 juni | Föräldraträning ger bättre relationer mellan barn och föräldrar i Nepal

  I Tansen, Nepal, har EFKs missionär Pernilla Ardeby det senaste året varit engagerad i föräldrautbildningar, enligt det så kallade International Child Development Program (ICDP). - Det har varit en spännande process där Gud tydligt har öppnat dörrar, säger hon.

  Läs mer

 • 14 juni | EFKs styrelse kommenterar rapporten "Helighet och barmhärtighet"

  Nu när rapporten “Helighet och Barmhärtighet” varit tillgänglig i några veckor vill vi från EFKs styrelse i några korta punkter redogöra för våra perspektiv. Tidningsrubriker och tolkningar av rapporten skapar en del missförstånd och obefogad oro, vilket vi tycker är olyckligt.

  Läs mer

 • 8 juni | Smågruppsmaterial: Att gå med Jesus

  Ett smågruppsmaterial som hjälper oss vanliga kristna, som inte är evangelister, att återspegla Gud där de är i sin vardag. Fokus ligger på helheten; ord, handling och Andens kraft. Perfekt att använda i er hemgrupp eller cellgrupp. Tillsammans lär vi oss hur vi bäst kan sprida de goda nyheterna om Jesus där ni är!

  Läs mer

 • 1 juni | Subventionerad terapi till människor som fått psykiska sår i en frikyrklig kontext

  Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) fick en förfrågan från fem personer med frikyrklig bakgrund om subventionerad terapi till människor som fått psykiska sår i en frikyrklig kontext. FSR:s styrelse behandlade frågan och beslutade att anslå medel för att erbjuda ett sådant stöd.

  Läs mer

 • 24 maj | Ny film visar hjälparbetet i det jordbävningsdrabbade Turkiet

  I februari var vi med hjälp av lokal partnerorganisation på plats i östra Turkiet för att hjälpa jordbävningsdrabbade. En ny film visar vi hur det gemensamma arbetet med bland annat utdelning av mat och artiklar gick till. Insatskoordinator Birsen Karlsson: "När vi kom hit första gången såg vi enorm sorg".

  Läs mer

 • 23 maj | Hon är anställd för att inkludera barnen i missionen

  Hur pratar man med barn om mission? Det är en fråga som jag tror att vi är många som ställt oss. Vår partner i Brasilien, CIBI, som sänder missionärer till ett 20-tal länder upplever att barn behöver medvetandegöras så tidigt som möjligt om mission. Därför har man anställt Tatiana Santos som enbart arbetar med att inkludera barnen i missionen. Här berättar hon lite om sitt arbete.

  Läs mer

 • 23 maj | Förändringar i partnerskapet med Franska Baptisfederationen

  I mer än 60 år har EFK haft missionärer i Frankrike. Till en början arbetade de med evangelisation och församlingsplantering utan att ha någon koppling till ett samfund. I början av 1980-talet blev församlingarna som startats en del av Franska Baptistfederationen, FEEBF, och EFKs missionärer blev medarbetare i samfundet.

  Läs mer

 • 23 maj | Med hjärta för mission: Möt ett av EFKs partnersamfund i Japan

  Japan är ett av de länder där två av EFKs modersamfund jobbat med i sedan cirka 70 år tillbaka i tiden. Örebromissionen koncentrerade sin verksamhet runt Osaka medan Helgelseförbundet efter en tids mission i landet hamnade i Tochigi prefeketur i närheten av Tokyo. Med denna artikel vill jag i all enkelhet lyfta fram det som kännetecknar det samfund som Örebromissionen startade, Japan Evangelical Churches (JEC) och samtidigt lyfta fram de utmaningar som samfundet har. 

  Läs mer

 • 23 maj | Hälsning från kvinnoskolan i Centralafrikanska republiken

  Kvinnorna i Centralafrikanska republiken (CAR) har ett stort ansvar för familjens försörjning och barnens uppfostran, men de saknar ofta grundläggande utbildning och är underrepresenterade i det offentliga livet. Vi i EFK stödjer tre skolor som utbildar kvinnor i ämnen som ligger nära deras vardag. Just nu är Ing-Marie och Gunnar Nestor, en del av EFKs resursteam för CAR, på plats i landet.

  Läs mer