Kalender

 • 11 januari | Närverksträffar för barn och familjer-pastorer

  Nu möts vi som arbetar med barn och familjer! Nedan ser du information till dig som specifikt jobbar med barnläger, och till dig som är anställd i församling.

  Plats: Hjälmargården
  Tid: 11-12 januari 2023 kl. 15.00-15.00
  Pris: 150-500kr

  Läs mer

 • 13 januari | Måla drömmen ung: Verkstad!

  Du som är ungdomsledare/pastor, tillsammans med en eller två ideella ledare från varje EFK-församling, är inbjudna att komma med på Måla drömmen ung -helgen 13-15 januari 2023 på Hjälmargården. Det blir en helg fylld med inspiration och undervisning kring ledarskap och workshops kring psykisk hälsa, unga vuxna, event, Bibeln och att leva ett missionellt liv. Målet med helgen att skapa drömmar, initiativ och arbetsgrupper kring alla dessa (plus några fler) områden för att forma EFKs framtid tillsammans.

  Plats: Hjälmargården
  Tid: 13-15 januari 2023
  Pris: 750 kr

  Läs mer

 • 27 januari | M4 Next – mötesplats för nya församlingar

  Nu vill vi som jobbar med pionjära frågor i EFK bjuda in till ett dygn för ledarteam i församlingsplanteringar/nya församlingar.

  Plats: Liljeholmens Folkhögskola, Rimforsa
  Tid: 27-28 januari 2023 kl. 17.00-16.00

  Läs mer

 • 28 januari | Styrelse 23 – en digital dag för styrelser och församlingsledningar i EFK

  Boka in lördagen 28 januari 2023! Årets bästa uppstart för din styrelse och församlingsledning!

  Plats: Digitalt
  Tid: lördag 28 januari 2023
  Pris: 150 kr/person

  Läs mer

 • 3 februari | Jesus till barnen - nationell konferens

  Save the date! Boka in den nationella konferensen som arrangeras av Jesus till barnen-nätverket, och läs mer här .

  Plats: Jönköping
  Tid: 3-5 februari 2023

  Läs mer

 • 4 februari | Processdag: "Att vara både en församlings- och en missionsrörelse "

  Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. 4 februari är det dags för den fjärde och sista. Temat för den fjärde och sista processdagen är: Att vara både en församlings- och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla?

  Plats: Ryttargårdskyrkan Linköping
  Tid: lördag 4 februari 2023 kl. 10.00-16.00
  Pris: Självkostnadspris för mat betalas på plats.

  Läs mer


Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen